ประกาศวิทยาลัย

ประกาศกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบัน

ประกาศกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบัน ลงวันที่ 1 พ.ค.2567                                     https://drive.google.com/drive/folders/1Rmj9nCO3TqW2flM_lFLdDB8IphB2tElZ