แจ้งการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

แจ้งการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
****พร้อมเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว****
– ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา
– ใบมอบตัวนักศึกษา
– ใบยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวิทยาลัย
– คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2567

Contact Us : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานทะเบียน : 055 313 114 ต่อ 614
admission.pi.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งค์
https://drive.google.com/drive/folders/12C4uls-CBYJcqlkcjPeGCoO-_9Vz4w13

Download