วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • เกียรติประวัติ/การได้รับรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 24/07/2017 15:44:52
 • ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรรณพร ผาเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในการประกวดโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทางวิทยาลัยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
   

   

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 24/07/2017 15:47:04
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560