วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรายชื่อผู้...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565
 • เขียนโดย รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 17/08/2022 16:28:56
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565

  จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง งานผลิตยาสมุนไพร   จำนวน 1 อัตรา

  2. ตำแหน่ง งานเวชระเบียน        จำนวน 1 อัตรา

  3. ตำแหน่ง งานจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

   

 • ไฟล์แนบ
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560