วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรายชื่อผู้...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565
 • เขียนโดย รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 09/08/2022 15:07:37
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่

  1. ตำแหน่ง งานผลิตยาสมุนไพร
  2. ตำแหน่ง งานเวชระเบียน
  3. ตำแหน่ง งานจัดการงานทั่วไป

  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
  ในการสอบคัดเลือก ตามแนบท้ายประกาศนี้

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565 

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565

  1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องส่งผลการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง และนำมาแสดงก่อนเข้าสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนแสดงผลการตรวจ ATK เช่น ใบรับรองจาก รพ. หรือ รูปถ่ายชุดตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบคู่กับบัตรประชาชนของตนเองก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่เคยป่วยจากการติดเชื้อโควิด 19 จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน

  2. หากไม่ส่งผลตรวจ ATK จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

  3. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 10 นาที ตามวันและเวลาที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กำหนด และหากมาถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนด 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

  4. ผู้สมัครสอบที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

  5. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่สวมหน้ากากจะไม่ได้รับอนุญาต

  ให้เข้าสอบ

  6. การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบที่ป้ายประกาศรายชื่อ การรอเข้าห้องสอบ ต้องไม่รวมตัวหรือจับกลุ่มพูดคุยกัน

  อย่างใกล้ชิด ต้องมีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5-2 เมตร

  7. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตัวตนอื่น ๆ กรณีที่ไม่มีไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

  8. เมื่อสอบเสร็จ ให้เดินทางกลับทันที ไม่ควรรวมตัวหรือจับกลุ่มพูดคุย

   

 • ไฟล์แนบ
 • ปรับปรุงล่าสุด รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 09/08/2022 15:28:27
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560