วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรับสมัครบุคคล...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565
 • เขียนโดย รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 23/06/2022 12:12:21
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565  ได้แก่

  ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน    จำนวน 1 อัตรา

  - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย และด้านการนวดไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
  - จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์                  

  - มีผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate ขึ้นไป มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ

  - มีผลงานวิจัย TCI 2 ขึ้นไป

  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.)

   

 • ไฟล์แนบ
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560