วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศขยายเวลาการ...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
 • เขียนโดย รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 12/11/2021 13:40:54
 • ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 

  ตำแหน่ง          งานบริหารจัดการงบประมาณ      จำนวน 1 อัตรา

  อัตราจ้าง         8,500 บาท/เดือน

  วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ (โดยต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าขึ้นไปในทุกสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

  สมัครได้ด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.)

 • ไฟล์แนบ
 • ปรับปรุงล่าสุด รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 12/11/2021 13:43:19
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560