วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรายชื่อผู้...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2565 ปีงบประมาณ 2565
 • เขียนโดย รับสมัครงาน วสส.พล.  
  เมื่อ 20/10/2021 16:21:01
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

  จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
  1. งานบริหารจัดการหอพัก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

  2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

  3. งานเวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

  ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศนี้

 • ไฟล์แนบ
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560