วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรับสมัครบุคคล...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2564
 • เขียนโดย งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 22/01/2021 11:34:35
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

      อัตราจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

      วุฒิการศึกษา  

                     (1) ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทย หรือ

                     (2) ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  2. ตำแหน่ง งานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

     อัตราจ้าง 8,500 บาท ต่อเดือน

     วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน สาขางานพืชไร่ หรือคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าขึ้นไปในสาขาดังกล่าวข้างต้น

  3. ตำแหน่ง งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา

      อัตราจ้าง 7,900 บาท ต่อเดือน

      วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าขึ้นไปในทุกสาขาวิชา

   

 • ไฟล์แนบ
 • ปรับปรุงล่าสุด งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 25/01/2021 10:35:34
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560