วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรับสมัครบุคคล...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
 • เขียนโดย งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 17/12/2020 14:36:03
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง งานวิชาการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

     อัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน

     วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์,  บริหารการศึกษา, หลักสูตรและการเรียนการสอน และสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา วิจัย สถิติ) หรือสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

  2. ตำแหน่ง งานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

     อัตราจ้าง 8,500 บาท ต่อเดือน

     วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่สูงกว่า

  3. ตำแหน่ง งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา

      อัตราจ้าง 7,900 บาทต่อเดือน

      วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

   

 • ไฟล์แนบ
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560