วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรับสมัครบุคคล...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
 • เขียนโดย งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 06/11/2020 10:08:07
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

   

  1. ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา , อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

      วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทย หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

     

  2. ตำแหน่ง งานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา, อัตราค่าจ้าง ๗,๙๐๐ บาท

      วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่สูงกว่า

   

  3. ตำแหน่ง งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม จำนวน ๑ อัตรา, อัตราค่าจ้าง ๗,๙๐๐ บาท

      วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

     

   

 • ไฟล์แนบ
 • ปรับปรุงล่าสุด งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 06/11/2020 10:13:05
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560