วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • ประกาศรายชื่อผู้...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
 • เขียนโดย งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 12/10/2020 14:47:38
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ  2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ 

  1. ตำแหน่ง งานเวชระเบียน  จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานคลินิกบริการชุมชนแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช (ส่วนหัวรอ) ภาควิชาการแพทย์แผนไทย                  

  2. ตำแหน่ง งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงผลิตยาแผนไทย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

  3. ตำแหน่ง งานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 

  - ตามระบุไว้ในแนบท้ายประกาศของแต่ละตำแหน่ง

   

 • ไฟล์แนบ
 • ปรับปรุงล่าสุด งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 14/10/2020 16:42:52
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560