วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • /
 • รับสมัครบุคคลเพื่อ...
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๙ ปีงบประมาณ 2563
 • เขียนโดย งานทรัพยากรบุคคล scphpl  
  เมื่อ 28/08/2020 15:05:53
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราจ้าง 15,000 บาท โดยวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2563 เวลาราชการ 

 • ไฟล์แนบ
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560