วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • /
 • ประกาศรายชื่อผู้...
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (รอบ 2)
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 11/05/2023 14:56:08
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (รอบ 2)
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

  https://drive.google.com/drive/folders/1cX6-hA7_F4o6fu2lSt8umvDaFx0_gBRU?usp=share_link

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์
  ผู้สมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รอบ 2ค่ะ

  (calendar)สัมภาษณ์วันที่ : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
  (thumbtack)สถานที่ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  (clock)เริ่มลงทะเบียเวลา : 08.30 น. 
  (clock)เริ่มสัมภาษณ์เวลส : 09.00 น.
  *หมายเหตุ : ลำดับการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับลำดับการลงทะเบียน
  (ท่านใดลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารเรียบร้อยก่อน จะได้ลำดับการเข้าสัมภาษณ์ก่อน)

  (thumbtack)เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์
  1. รูปขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาวุฒิการศึกษา
  6. ใบรับรองแพทย์
  7. สำเนาหนังสือรับรอง 
  (รับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือ รับรองคุณสมบัติตนเอง)
  8. สำเนาหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2ปี (ถ้ามี)
  9. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
  10. ใบคำร้องขออนุมัติสอบ 
  (กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้)
  11. กรอกแบบฟอร์ม เอกสารแสดงแนวคิดการพัฒนางานวิจัย (ตามลิ้งค์ที่แนบ)https://forms.gle/pK2zyG3vsNkuQjXK7

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 11/05/2023 14:59:32
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560