วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • /
 • การจัดการความรู้...
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • การจัดการความรู้ KM
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 09/08/2019 16:54:01
 • 1.1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  https://drive.google.com/open?id=1YdyfLqii4u4NsYTJC2FoAm7bp6LaFzS6
  1.2 บันทึก KM การเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  https://drive.google.com/open?id=1aVseBAkFqGbbSvdSjmW9UL07x_Z8QA_p

  1.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนด้วยอัตลักษณ์การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

   

  2.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

   

  2.2 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการ (The Best Practice of Publishing in Academic Journals)

   

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 10/08/2020 13:38:27
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560