วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • /
 • การจัดการความรู้...
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • การจัดการความรู้ KM
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 09/08/2019 16:54:01
 • 1.1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  https://drive.google.com/open?id=1YdyfLqii4u4NsYTJC2FoAm7bp6LaFzS6
  1.2 บันทึก KM การเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  https://drive.google.com/open?id=1aVseBAkFqGbbSvdSjmW9UL07x_Z8QA_p

  1.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนด้วยอัตลักษณ์การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

   

  2.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

   

  2.2 ผลผลิต (Output) เชิงประจักษ์ในการนำความรู้แนวปฏิบัติที่ได้จาก KM ไปใช้ประโยชน์ : บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงนิวนอร์มอล หลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามภาวะผู้นำที่แท้จริงและผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”

   

  ผลผลิต (Output) เชิงประจักษ์ในการนำความรู้แนวปฏิบัติที่ได้จาก KM ไปใช้

   

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 26/05/2022 13:42:24
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560