วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • การตรวจประเมิน...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีการศึกษา 2563
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 21/06/2021 18:28:56
 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก         วันนี้ 21 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมีแนวทางดำเนินการ ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ถูกต้องและมีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตรและสถาบันได้รับรองคุณภาพมาตรฐานต่อไป

   

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560