วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพ...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 21/06/2021 17:56:38
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี         วันนี้ 21 มิถุนายน 64  เวลา 08.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  นำโดยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี เมื่อถึงเวลา แปดนาฬิกา ทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานบริหารทั่วไปเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา  จากนั้นร่วมกันสวด มนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา  รวมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งการร่วมกิจกรรม ทุกเช้าวันจันทร์  ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ยังได้รักษาระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทำงานและเสริม สร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป  
   

   

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560