วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ประเมินคุณภาพการศึกษา...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินไขว้ระดับหลักสูตร เกณฑ์อุดมศึกษาและระดับสถาบัน เกณฑ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 07/05/2021 15:17:12
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินไขว้ระดับหลักสูตร เกณฑ์อุดมศึกษาและระดับสถาบัน เกณฑ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองพร้อมทั้งรวบรวมรายการหลักฐานได้ถูกตามหลักเกณฑ์ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

   

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560