วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกศึกษา...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 08/04/2021 16:34:57
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยนายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Offece) นำโดย ผศ.(พิเศษ)ดร.สมตระกูล ราศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Offece) ซึ่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G-ทอง) และเป็นต้นแบบการจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาสำนักงานไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Offece) จากคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Offece) การเดินสำรวจดูงานสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร การบริหารจัดการของเสีย การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกลับไปพิจารณาในการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (Green Offece) ในปีต่อไป

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560