วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมิน...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 05/11/2020 09:30:27
 • วิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ ทำการประเมิน

  (1)การจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ https://forms.gle/Le65PSZGRdr9Z6a28

  (2) ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ http://61.19.22.87/mis/info/infosys.php

  ภาคการศึกษาที่1/2563 ตาม Link ที่ให้นี้ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรนำไปใช้ประกอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อการพัฒนาต่อไป ประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขอบคุณครับ

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560