วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปีงบประมาณ 2563
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 19/03/2020 10:56:09
 • วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19
  และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปีงบประมาณ 2563
  กิจกรรม ประกอบด้วย
  - ชี้แจงสถานการณ์ นโยบาย และทิศทางโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19 และฝุ่นละออง PM 2.5
  - กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ รอบรู้และป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19 และฝุ่นละออง PM 2.5
  - กิจกรรมการสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าพร้อมรับผลงานตัวเองกลับบ้านฟรี
  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

     

   

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560