วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • โครงการเสริมทักษะ...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 25/02/2020 14:18:48
 • โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ(Interprofessional Education) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 กิจกรรม IPEปี1 ลงชุมชนดูพัฒนาการเด็ก โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี อุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศชาติ และ กระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าวแล้วนั้น จึงจัดทำโครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยดังกล่าวแล้วนั้นรับผิดชอบผลิตกำลังคนให้แก่ระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ ซึงนักศึกษาทุกคนนั้นคือทรัพยากรบุคคลสำคัญของประเทศชึ่ง ในหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบเป็นองค์รวม

   

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560