วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • โครงการอบรมทันตกรรม...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุตามแนวทางของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(คลินิกหมอครอบครัว)สำหรับทันตาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 07/02/2020 16:37:25
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตสาธารสุข จัดโครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุตามแนวทางของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(คลินิกหมอครอบครัว)สำหรับทันตาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน

   

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560