วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้า...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 30/10/2019 11:00:48
 • นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี สามารถเข้าประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ครับ โดยเริ่มทะยอยประเมินอาจารย์ในรายวิชาที่ได้สอนเสร็จสิ้นแล้ว..หากไม่สามารถเข้าประเมินได้ติดต่อที่อีเมล์ jarin@scphpl.ac.th

  เข้าหน้าเว็บประเมิน

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560