วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • โครงการประชุมชี้แจง...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 14/03/2019 15:11:44
 • วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมขึ้น โดยมีดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

   

 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก