วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ประกาศณียบัตร...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการ โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 31/01/2019 11:11:48
 • กราบขอบพระคุณรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกที่ให้เกียรติมามอบ ประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการ โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  วิชาเภสัชวิทยา
  ทีมที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศ
  ได้แก่ นางสาวเบญญทิพย์ ปลาลาศ , นางสาวชนิตา แสงสันต์และนายอนุวัฒน์ จรูญธวัชชัย
  ทีมที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
  ได้แก่ นางสาวอรยา แก้วคำปัน, นางสาวณัฎฐนิชา ศิริแสนชัยและนางสาวจุฑาธิปต์ พรหมชาติ
  วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  ทีมที่ 1 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ดง, นางสาววันทนีย์ เสาร์สารและนางสาวณัฎฐณิชา ศิริแสนชัย
  ทีมที่ 2 นางสาวณัฐชยา แสนหมุด, นางสาวจุรีรัตน์ มะลิลาและนายอนุวัฒน์ จรูญธวัชชัย

   

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 31/01/2019 11:39:42
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560