วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ประกาศณียบัตร...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการ โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 31/01/2019 11:11:48
 • กราบขอบพระคุณรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกที่ให้เกียรติมามอบ ประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการ โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  วิชาเภสัชวิทยา
  ทีมที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศ
  ได้แก่ นางสาวเบญญทิพย์ ปลาลาศ , นางสาวชนิตา แสงสันต์และนายอนุวัฒน์ จรูญธวัชชัย
  ทีมที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
  ได้แก่ นางสาวอรยา แก้วคำปัน, นางสาวณัฎฐนิชา ศิริแสนชัยและนางสาวจุฑาธิปต์ พรหมชาติ
  วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  ทีมที่ 1 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ดง, นางสาววันทนีย์ เสาร์สารและนางสาวณัฎฐณิชา ศิริแสนชัย
  ทีมที่ 2 นางสาวณัฐชยา แสนหมุด, นางสาวจุรีรัตน์ มะลิลาและนายอนุวัฒน์ จรูญธวัชชัย

   

 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 31/01/2019 11:39:42
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก