วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

  แผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา...
  แผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566...
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6...
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่2)

  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6...
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่2)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6...
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สโมสรนักศึกษา) และอาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์) จำนวน 2 หลัง

  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สโมสรนักศึกษา...
  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สโมสรนักศึกษา) และอาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์) จำนวน 2 หลัง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6ชั้น...
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ปีงบประมาณ 2566

  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6ชั้น...
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 95 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560