วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ2562...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 2

  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย...
  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 2

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 1

  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย...
  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 1

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซลจำนวน...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย2 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงิบงบประมาณรายได้สถานศึกษา

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย2จำนวน1...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย2 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงิบงบประมาณรายได้สถานศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย1 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบลงทุน

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย1จำนวน1...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย1 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบลงทุน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ2562

  รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้สถานศึกษาเพิ่มเติมปีงบประมาณ2562...
  รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย 1 (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปี2562

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย 1 (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปี2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 62

  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม62...
  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 62

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)

  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แก้ไขครั้งที่ 2)

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขครั้งที่2...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แก้ไขครั้งที่ 2)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (สขร1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสขร1ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (สขร1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
  1
  2
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก