วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร

  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจำนวน12...
  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจำนวน12...
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน7รายการ งบลงทุน ปีงบประมาณ2566

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน7รายการ...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน7รายการ งบลงทุน ปีงบประมาณ2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบลงทุน)

  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบลงทุน)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำ...
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565

  ประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำ...
  ประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน2รายการ...
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์...
  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 78 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560