วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน 2562

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจำเดือนกันยายน2562...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด (8รายการ)

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด (8รายการ)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด (8รายการ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน2ชุด8รายการด้วย...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด (8รายการ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000บีทียู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด30บีทียูด้วย...
  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000บีทียู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ2562...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 2

  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย...
  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 2

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 1

  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย...
  ปรกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย 1

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562...
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซลจำนวน...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย2 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงิบงบประมาณรายได้สถานศึกษา

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย2จำนวน1...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย2 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงิบงบประมาณรายได้สถานศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย1 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบลงทุน

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย1จำนวน1...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย1 จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบลงทุน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ2562

  รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้สถานศึกษาเพิ่มเติมปีงบประมาณ2562...
  รายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ2562

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
  1
  2
  3
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560