วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2567...
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด...
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศสถาบันพระบรมราชชนก การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร

  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร...
  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6...
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

  แผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา...
  แผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566...
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาคสล.6...
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 107 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560