วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงานผลการ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

  รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย...
  รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564...
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจำนวน12อาคาร...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน60ยูนิต (13รายการ)

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน60ยูนิต (13รายการ)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ยูนิต (13 รายการ)

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ยูนิต (13 รายการ)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ยูนิต ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยู...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ยูนิต ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...
  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน4รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

  ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบลงทุน...
  ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 55 รายการ
  1
  2
  3
  4
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560