วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 17  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 17  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 16  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 16  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 15  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 15  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 15  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 15  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 14  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 14  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 14 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 14 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการครั้งที่13 ...
  ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 12  ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 12  ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่12  ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่12  ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานประชาสัมพันธ์

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560