วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 22 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 22 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานการรียนการสอน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานการรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 22 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 22 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 21  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 21  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 20 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 20 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40)  ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 8 อัตรา  คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40)  ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 8 อัตรา  คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 19  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 19  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40) ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40) ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 20 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 20 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 19  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 19  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 20  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 20  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40)  ครั้งที่ 18  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 อัตรา  คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40)  ครั้งที่ 18  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 อัตรา  คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานพัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560