วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานบริการ

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานบริการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานพัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแม่บ้าน

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแม่บ้าน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานเวชระเบียน 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานเวชระเบียน 

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานเวชระเบียน 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานเวชระเบียน 

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566  ตำแหน่ง งานวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566  ตำแหน่ง งานวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง งานวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง งานวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานเวชระเบียน

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานเวชระเบียน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานพัสดุ

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่4 ...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่3 ...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่1 ...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 225 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560