วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานธุรการ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานธุรการ 

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 24 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 24 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานธุรการ

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานธุรการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 24 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 24 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่23 ปีงบประมาณ2566...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 25  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 25  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 24  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 24  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560