วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุจำนวน1อัตรา...
  ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 2

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานช่างไฟฟ้าครั้ง...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 2

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานช่างไฟฟ้า...
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานผลิตยาสมุนไพร และงานดูแลต้นไม้สวนหย่อม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานผลิตยาสมุนไพร และงานดูแลต้นไม้สวนหย่อม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า งานผลิตยาสมุนไพร งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า งานผลิตยาสมุนไพร งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานวิชาการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานวิชาการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานธุรการสวัสดิการนักศึกษา...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจำนวน4อัตรา...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานงานวิชาการศึกษา...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560