วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานช่างไฟฟ้า...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานช่างไฟฟ้า...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 2 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่52562จำนวน...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 2 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ได้แก่ งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่42562ได้แก่...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ได้แก่ งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานช่างไฟฟ้า...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่32562...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (งานการเรียนการสอน)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (งานการเรียนการสอน)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่22562ตำแหน่ง...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา และ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา และ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา และงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่12562จำนวน...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา และงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครงาน งานด้านการศึกษา 1 อัตรา

  รับสมัครงานงานด้านการศึกษา1อัตรา...
  รับสมัครงาน งานด้านการศึกษา 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560