วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานงานวิชาการศึกษา...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษา 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้...
  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...
  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฎิบัติงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฎิบัติงาน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม)

  ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน...
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนและ...
  รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครจ้างเหมาบริการแพทย์แผนไทยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม...
  รับสมัครจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการแพทย์แผน...
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม) ครั้งที่ 10

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการแพทย์แผนไทย...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม) ครั้งที่ 10

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 240 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  15
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560