วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจำนวน3ตำแหน่ง...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่ง...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบและ...
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบจำนวน2...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 2 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่3...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๙ ปีงบประมาณ 2563

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่๙ปีงบประมาณ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๙ ปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560