วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงาน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่7ปีงบประมาณ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานห้องปฏิบัติการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัติการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานห้องปฏิบัติการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานห้องปฏิบัติการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานห้องปฏิบัติการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานพัสดุ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่6ปีงบประมาณ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5  ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่5 ...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5  ปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิชาการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิชาการนักศึกษา...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิชาการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่3 ปีงบประมาณ2563...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่4ปีงบประมาณ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่3ปีงบประมาณ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานการเรียน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 225 รายการ
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560