วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 11  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานฉุกเฉินการแพทย์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 11  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานฉุกเฉินการแพทย์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานฉุกเฉินการแพทย์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานฉุกเฉินการแพทย์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 10  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 10  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 9  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 9  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 8  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานฉุกเฉินการแพทย์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 8  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานฉุกเฉินการแพทย์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเงินและบัญชี

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานการเงินและบัญชี

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 7  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 7  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานการเงินและบัญชี

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง งานการเงินและบัญชี

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานขับรถยนต์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานธุรการ

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานธุรการ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 6  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 6  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 5  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเงินและบัญชี

  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้ง...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 5  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเงินและบัญชี

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 286 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560