วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างความร่วมมือ การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สมุนไพรไทย-จีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  นำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า...
  นำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างความร่วมมือ การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สมุนไพรไทย-จีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวบริการจิตอาสา บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก แก่ผู้มาฉีดวัคฉีนโควิด-19 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดลพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

  บริการจิตอาสาบริเวณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกแก่...
  บริการจิตอาสา บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก แก่ผู้มาฉีดวัคฉีนโควิด-19 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดลพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวจิตอาสา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกในการบันทึกข้อมูลผู้รับการฉีดวัคซีน

  จิตอาสาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกในการบันทึก...
  จิตอาสา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกในการบันทึกข้อมูลผู้รับการฉีดวัคซีน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวถวายสักการะ พระราชบิดาและสมเด็จย่า ในพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก (สบช) ประจำปีการศึกษา 2564

  ถวายสักการะพระราชบิดาและสมเด็จย่าในพิธีไหว้ครู...
  ถวายสักการะ พระราชบิดาและสมเด็จย่า ในพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก (สบช) ประจำปีการศึกษา 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน

  ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาณศูนย์ฉีดวัคซีน...
  ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564

  รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวGreenOfficeประจำปี2564...
  รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีการศึกษา 2563

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ระดับหลักสูตร...
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีการศึกษา 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็น...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประชุมความพร้อมขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

  ประชุมความพร้อมขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวGreenOffice...
  ประชุมความพร้อมขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินไขว้ระดับหลักสูตร เกณฑ์อุดมศึกษาและระดับสถาบัน เกณฑ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประเมินไขว้ระดับหลักสูตรเกณฑ์อุดมศึกษา...
  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินไขว้ระดับหลักสูตร เกณฑ์อุดมศึกษาและระดับสถาบัน เกณฑ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวฉีดวัคซีนชนิดซิโนแวค (Sinovac) ป้องกัน covid-19

  ฉีดวัคซีนชนิดซิโนแวคSinovacป้องกันcovid19...
  ฉีดวัคซีนชนิดซิโนแวค (Sinovac) ป้องกัน covid-19

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทย

  นายสมเกียรติพูลสุขเสริมรองผู้ว่าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทย...
  นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว...
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาประจำปีการศึกษา2563...
  รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 2564

  โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา2564...
  โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 2564

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาประจำปีการศึกษา2563...
  โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 161 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560