วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวพิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

  พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี2เมษายน...
  พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวสถาบันพัฒนา ปัญญาไทย เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

  สถาบันพัฒนาปัญญาไทยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน...
  สถาบันพัฒนา ปัญญาไทย เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...
  โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการอบรมเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  โครงการอบรมเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...
  โครงการอบรมเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง 2562

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสอบสัมภาษณ์รอบรับตรง2562...
  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง 2562

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการ โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

  ประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทยที่...
  ประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวิชาการ โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่1 เข้าพิธีรับมอบเข็มหลักสูตร ชั้นปีที่2 เข้าพิธีรับมอบเสื้อกาวน์

  นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่1เข้าพิธีรับมอบเข็มหลักสูตร...
  นักศึกษาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่1 เข้าพิธีรับมอบเข็มหลักสูตร ชั้นปีที่2 เข้าพิธีรับมอบเสื้อกาวน์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 123 คนเข้าร่วมดูงาน

  โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โดยมีนักเรียน...
  โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 123 คนเข้าร่วมดูงาน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการ นวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนดูแลตนด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ให้กับประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  โครงการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนดูแลตน...
  โครงการ นวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนดูแลตนด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ให้กับประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมจัดทำค่ายหมอยาน้อยอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

  คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมจัดทำค่ายหมอยา...
  คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมจัดทำค่ายหมอยาน้อยอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการ

  โครงการอุ่นไอรักรักสุขภาพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
  โครงการ "อุ่นไอรัก รักสุขภาพ" วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวงานปีใหม่ 2562 วสส.พล. รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น

  งานปีใหม่2562วสส.พล.รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น...
  งานปีใหม่ 2562 วสส.พล. รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่

  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่...
  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาจำหน่ายโดยนักศึกษาแผนไทย

  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาจำหน่ายโดยนักศึกษาแผนไทย...
  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาจำหน่ายโดยนักศึกษาแผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวงาน open house เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ บูธวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  งานopenhouseเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือบูธวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
  งาน open house เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ บูธวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวท่านภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านขนิษฐา บุญราช และท่านจักรธรรม ธรรมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทยของทางวิทยาลัย

  ท่านภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านขนิษฐาบุญราชและท่านจักร...
  ท่านภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านขนิษฐา บุญราช และท่านจักรธรรม ธรรมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการแพทย์แผนไทยของทางวิทยาลัย

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 119 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก