วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์...
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตรและสถาบัน ปีการศึกษา 2563
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าว...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
  ประชุมความพร้อมขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวGreenOffice...
  ประชุมความพร้อมขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการราย...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน...
  รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564...
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรม
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก2563
  EDS HEALTH (CINAHL New version)