วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรค...
  โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปีงบประมาณ 2563
  โครงการเสริมทักษะวิชาชีพในหลักสูตรการเรียนการสอน...
  โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
  งานไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีพ.ศ.2563...
  งานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน60ยูนิต (13รายการ)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยู...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ยูนิต (13 รายการ)
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและ...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบสายน้ำและสายลมยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ยูนิต ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  ปฐมนิเทศสถาบันพระบรมราชชนก2563
  วสส.พิษณุโลกเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา2563
  EDS HEALTH (CINAHL New version)