วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • ภิกษุไข้จังหวัดตาก...
  ภิกษุไข้ จังหวัดตาก
  โอดี...
  โอดี
  เตรียมความพร้อมโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ประ...
  เตรียมความพร้อมโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑วัด ๑รูป ทั่วไทย ที่จังหวัดตาก
  ประกาศรับสมัครเรียน#ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตM.P.H.รอบ3 ...
  ประกาศรับสมัครเรียน #ปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.) รอบ 3 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์รอบ2...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (รอบ 2)
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่23 ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 25  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานแพทย์แผนไทย
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ครั้งที่ 24  ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  งานการเรียนการสอน
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของวิทยาลัย จำนวน 12 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงาน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงาน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  มาร์ชวสส.พิษณุโลก
  เพลงเทิดพระบิดา
  EDS HEALTH (CINAHL New version)