วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน...
  ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
  พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี2เมษายน...
  พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน
  สถาบันพัฒนาปัญญาไทยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน...
  สถาบันพัฒนา ปัญญาไทย เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจำเดือนกันยายน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องการประกวดราคา...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด (8รายการ)
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย
  แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผน