วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • งานไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีพ.ศ.2563...
  งานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
  โครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุตามแนวทางของหน่วย...
  โครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุตามแนวทางของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(คลินิกหมอครอบครัว)สำหรับทันตาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุตามแนวทางของหน่วย...
  โครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุตามแนวทางของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(คลินิกหมอครอบครัว)สำหรับทันตาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...
  ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจำเดือนกันยายน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน 2562
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย
  แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผน