วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกร้องเพลงชาติไทย...
  โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก ร้องเพลงชาติไทย
  พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นประจำปี2563...
  พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563...
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๙ ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคา...
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  ปฐมนิเทศสถาบันพระบรมราชชนก2563
  วสส.พิษณุโลกเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา2563
  EDS HEALTH (CINAHL New version)