วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานใน...
  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564
  จิตอาสานักศึกษาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่2...
  จิตอาสา นักศึกษาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2
  ออกบูธงานKickoffกัญชาริมฝั่งโขง...
  ออกบูธงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา...
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
  ประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่...
  ประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ...
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน...
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  เพลงพระเทพของชาวไทย
  มาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก
  EDS HEALTH (CINAHL New version)