วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • ภิกษุไข้จังหวัดตาก...
  ภิกษุไข้ จังหวัดตาก
  โอดี...
  โอดี
  เตรียมความพร้อมโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ประ...
  เตรียมความพร้อมโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑วัด ๑รูป ทั่วไทย ที่จังหวัดตาก
  ประกาศรับสมัครเรียน#ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตM.P.H.รอบ3 ...
  ประกาศรับสมัครเรียน #ปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.) รอบ 3 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์รอบ2...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (รอบ 2)
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  งานพัสดุ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายคาบ  ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง งานช่วยเหลือคนไข้
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงาน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงาน...
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่...
  แผนปฏิบัติการจัดซ์้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  มาร์ชวสส.พิษณุโลก
  เพลงเทิดพระบิดา
  EDS HEALTH (CINAHL New version)