วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
  • บริการจิตอาสาบริเวณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัด...
    บริการจิตอาสา บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก แก่ผู้มาฉีดวัคฉีนโควิด-19 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดลพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
    จิตอาสาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกใน...
    จิตอาสา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกในการบันทึกข้อมูลผู้รับการฉีดวัคซีน
    ถวายสักการะพระราชบิดาและสมเด็จย่าใน...
    ถวายสักการะ พระราชบิดาและสมเด็จย่า ในพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก (สบช) ประจำปีการศึกษา 2564
    การจัดการความรู้KM...
    การจัดการความรู้ KM
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้ง...
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ...
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 12/2564 ปีงบประมาณ 2564
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้ง...
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร...
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
    รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ...
    รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร 1 )ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1และรายงาน...
    รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
    รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
    มาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก
    คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราช
    EDS HEALTH (CINAHL New version)