วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • โครงการการประชุมวิชาการการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม...
  โครงการการประชุมวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบ...
  ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  มูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช...
  มูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย...
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 2 อัตรา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564...
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเหลือจ่าย...
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  ปฐมนิเทศสถาบันพระบรมราชชนก2563
  วสส.พิษณุโลกเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา2563
  EDS HEALTH (CINAHL New version)