วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • ประชุมวิชาการฝึกปฏิบัติ​งาน​ภาคสนามวิชาชีพ...
  ประชุมวิชาการ ฝึกปฏิบัติ​งาน​ภาคสนามวิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต​ Online
  ดร.ภก.วุฒิชัยวิสุทธิพรตนำทีมExhibitor...
  ดร.ภก.วุฒิชัย วิสุทธิพรต นำทีม Exhibitor และ นักวิจัยจาก สถาบันพระบรมราชชนก ออกบูธในงาน Thailand research expo 2564
  ออกบูธท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว...
  ออกบูธท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้ง...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้าง...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา...
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน...
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565...
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์...
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  เพลงพระเทพของชาวไทย
  มาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก
  EDS HEALTH (CINAHL New version)