วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรค...
  โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปีงบประมาณ 2563
  โครงการเสริมทักษะวิชาชีพในหลักสูตรการเรียนการสอน...
  โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
  งานไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีพ.ศ.2563...
  งานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
  การจัดการความรู้KM...
  การจัดการความรู้ KM
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่2ประจำ...
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รับตรงจากพื้นที่ 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมา...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...
  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน4รายการด้วยวิธี...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...
  ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก2019
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย
  EDS HEALTH (CINAHL New version)