วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • /
 • อบรมทันตกรรมเฉพาะทาง...
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • กำหนดการ 09 สิงหาคม 2562
 • อบรมทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ทันตาภิบาล)รุ่นที่2
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 05/09/2019 15:50:08
 • ปรับปรุงล่าสุด ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 05/09/2019 15:50:48
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560