วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • 18 มีนาคม 2563
 • โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัส Covid-19
 • 02 กุมภาพันธ์ 2563
 • กีฬาไตรเวชแผนไทยพิธีเปิด
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • สัมภาษณ์รอบรับตรงจากพื้นที่
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • กีฬาไตรเวชแผนไทย
 • 22 มกราคม 2563
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
 • 15 มกราคม 2563
 • บริจาคโลหิต
 • 13 พฤศจิกายน 2562
 • งาน Open house 2019
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 25 กันยายน 2562
 • งานเขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่รุ่นพี่ที่เสียชีวิต
 • 23 กันยายน 2562
 • สัปดาห์สอบกลางภาคการศึกษาต้น (1/2562)
 • 09 สิงหาคม 2562
 • อบรมทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ทันตาภิบาล)รุ่นที่2
 • 02 เมษายน 2562
 • พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน
 • จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
  1
  2
  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560