วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • โอนย้ายข้าราชการ...
 • ป้ายประกาศรอง
 • โอนย้ายข้าราชการ
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 26/04/2023 16:29:49
 • "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบมราชชนก มีความต้องการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จบปริญญาตรีด้านรังสีเทคนิค และมีใบประกอบวิชาชีพ
  2. จบปริญญาโท ด้านรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์
  ถ้าจบปริญญาเอก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ผลงานวิชาการตีพิมพ์วารสาร (ถ้ามี)
  4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  สนใจติดต่อได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
  ดร.เกียรติศักดิ์ แซ่อิว รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โทร.0882679073 อีเมล์ [email protected]

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560