ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี และ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี และ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/1eF-fHQQbfbjFv5CAMTOPRxVidiWipy7D
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ออนไลน์
https://drive.google.com/drive/folders/1ZZvCNG4xx351k8OcSSdeo8LDS0Sh1aFC

Download