ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ครั้งที่27 ตำแหน่ง งานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ครั้งที่27 ตำแหน่ง งานพัสดุ
รายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/17DUdOmBP3fsanlqYXNoUtTNyVoEiBpwg

Download