วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • ข่าวบริการวิชาการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมรา...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ข่าวบริการวิชาการ
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  อ่านต่อ...
  สายตรงผู้บริหาร
  ผู้อำนวยการ
  นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  สายตรงผู้บริหาร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมให้กำลังใจและติดตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูกขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเยาวชนศตวรษที่21...
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และติดตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูก ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ( เยาวชนศตวรรษที่ 21 )
  อ่านต่อ...
  โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูกขยาย...
  โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์และปลูกขยายพันธุ์พืชสมุนไพร (เยาวชนศตวรรษที่ 21 )
  กิจกรมโครงการสูงวัยห่างไกลฟันผุจากภาควิชาทันตสาธารณสุขวิทยาลัย...
  กิจกรรม โครงการสูงวัยห่างไกลฟันผุ จากภาควิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  มัคุเทศก์สวนสมุนไพร12กลุ่มโรคการอบรมพัฒนา...
  มัคคุเทศก์สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค การอบรมพัฒนาทักษะ การเป็นมัคคุเทศก์สวสมุนไพร
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมราชนการับตรงจากพื้นที่...
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  อ่านต่อ...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่น๑๘...
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  เอกสารแนบเบิก บุตรข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด...
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน1อัตราตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  อ่านต่อ...
  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ...
  ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการครั้งที่...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3/2561 งานผลิตยาสมุนไพร
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการแพทย์แผน...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการแพทย์แผนไทย)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปีงบประมาณ2562...
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
  อ่านต่อ...
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปี...
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  อ่านต่อ...
  PresentsSCPHPL
  วิทยาลัยคุณธรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
  แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพากย์ไทย
  สมุนไพรวิทยาการสาธารณสุขสิรินธรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก